PUG

 PUG aprobat prin Hotararea Consiliului Local 
Fundulea 2012

Anunt 
   ROMÂNIA
JUDETUL CĂLĂRASI


PRIMĂRIA ORASULUI  FUNDULEA

Oras Fundulea, B-dul 22 Decembrie 151,jud.. Călărasi,  telefon 0242642084; fax: 0242642030

Anunt  public privind actualizarea P.U.G.-ului  si a 
 Regulamentului  Local  de Urbanism 
 al orasului Fundulea , judetul Călărasi

 

    Primăria orasului Fundulea , judetul Călărasi  , anuntă  locuitorii orasului  asupra derulării  actualizării P.U.G.-ului si a Regulamentului Local de Urbanism al localitătii.
    Locuitorii orasului sunt informati că la ora  actuală s-a încheiat prima etapă
- situatia existentă   - studii de fundamentare si s-a trecut la următoarea etapă cea de elaborare a propunerilor de dezvoltare ce vor fi supuse procesului de avizare.
 
    Proiectantul S.C. Domi Comprest S.R.L/ S.C. Pro Sign DeSign  S.R.L.  a depus  la Primăria Fundulea etapa a 2-a –situatia  existentă cu disfunctionalităti si propunerea de dezvoltare  preliminară , ca instrument de pornire a dezbaterii publice. 
   Documentatia se poate consulta  la sediul Primăriei orasului Fundulea zilnic între orele 9,00-14,00 , publicul fiind invitat să transmită  sugestii si  observatii   privind propunerile preliminare asupra P.U.G. si R.L.U. , prin postă sau pe adresa de e-mail a primăriei www.primaria-fundulea.ro
                                                

PRIMAR
Ing. Dorel DOROBANTU

PUG Fundulea

 


Alte vizualizari ale PUG-ului de downloadat si acte aditionale

 »  Memoriu general Fundulea 
 »  Regulament local de Urbanism Fundulea
 »  Incadrare in teritoriu  »  Situatia existenta in fundulea
 »  Situatia existenta in Gostilele  »  Reglementari zonificare in Fundulea
 »  Reglementari zonificare in Fundulea 164 - 185  »  Reglementari zonificare in Gostilele
 »  Reglementari retele in Fundulea  »  Reglementari retele in Fundulea 164 - 185
 »  Reglementari retele in Gostilele  »  Reglementari regim juridic in Fundulea 164 - 185
 »  Reglementari regim juridic in Fundulea  »  Reglementari regim juridic in Gostilele
 »  Reglementari reglementari UTR in Fundulea  »  Reglementari regim juridic in Fundulea 164 - 185
 »  Reglementari reglementari UTR in Gostilele  »  Anunt PUG Fundulea
@2023

Meniu