Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin realizare și echipare grădiniță cu program prelungit în orașul Fundulea, județul Călărași" POR 2014-2020 Axa prioritară 10 - Îmbunățățirea infrastructurii educaționale. Prioritate de investiții 10.1

Proiect  "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin realizare și echipare grădiniță cu program prelungit în orașul Fundulea, județul Călărași" POR 2014-2020 Axa prioritară 10 - Îmbunățățirea infrastructurii educaționale. Prioritate de investiții 10.1.
1. Contract de servicii nr. 10825/17.08.2000
Obiectul contractului:
 1.elaborare documentație tehnică (fazele: PT, DDE,CS,PAC,PAD, POE , precum și elaborarea și depunerea tuturor documentațiilor necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege pentru obiectivul de investiții "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin realizare și echipare grădiniță cu program prelungit în orașul Fundulea, județul Călărași")
 2. asigurarea asistenței tehnice pe toată durata implementării proiectului.
Beneficiar:  U.A.T. ORAȘ FUNDULEA
Prestator: SC ADGA TEHNOCONSTRUCT S.R.L.
Valoarea contractului: 116.025 lei (inclusiv T.V.A)
Termen de realizare: 20 de luni, dar fără a depăși data de 31.12.2023.
2. Contract de achiziție publică de lucrări nr.3632/11.03.2022
Obiectul contractului: "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin realizare și echipare grădiniță cu program prelungit în orașul Fundulea, județul Călărași"
Beneficiar:  U.A.T. ORAȘ FUNDULEA
Antreprenor: S.C. VICE COM 95 S.R.L.
Valoarea contractului: 6.952.617,96 lei (exclusiv T.V.A.)
Termen de realizare: 20 de luni, dar fără a depăși data de 31.12.2023.
 
3. Contract de servicii dirigenție de șantier nr. 4497/23.03.2022 .
Obiectul contractului:  Serviciii de dirigenție șantier pentru supravegherea tehnică privind "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin realizare și echipare grădiniță cu program prelungit în orașul Fundulea, județul Călărași".
Beneficiar:  U.A.T. ORAȘ FUNDULEA
Prestator: DORVAL ENERGO CONSTRUCT S.R.L.
Valoarea contractului: 32.500 lei (fără T.V.A)
Termen de realizare: 20 de luni, dar fără a depăși data de 31.12.2023
@2023

Meniu